شرکت های بازرگانی متوسط(22)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان با یکسال پشتیبانی آنلاین کد:11
این نسخه شامل نسخه ساده(21) به انضمام امکاناتی از قبیل: حواله بین انبار‌ها ثبت چک‌های امانی، عملکرد و کنترل واسطه‌ها، سطح دسترسی برای کاربران، نمایش معین اشخاص با ریز کالا‌ها و چک‌ها، تبدیل سند‌های موقت به دائم و بالعکس، ثبت هزینه در فاکتور، مغایرت‌گیری از بانک، صندوق، طرف حساب‌ها، اعلام سر‌رسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتور‌ها، گزارش عملکرد دوره‌ای انبار.
اشتراک گذاری