شرکت‌های تولیدی متوسط(32)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان با یکسال پشتیبانی آنلاین کد:18
اين نسخه شامل نسخه ساده ( كد31) به انضمام امكاناتی از قبيل: عمليات چند انباره، ثبت چک‌های امانی, عملكرد و كنترل واسطه‌ها, سطح دسترسی برای كاربران، نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک‌ها، تبديل سند‌های موقت به دائم و بالعكس، ثبت هزينه در فاكتور، مغايرت‌گيری از بانک، صندوق، طرف حساب‌ها، اعمال فاكتورهای نسيه واعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتور‌ها،‌ گزارش عملكرد دوره‌ای انبار و غیره.
اشتراک گذاری