شرکت‌های تولیدی پیشرفته(33)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان با یکسال پشتیبانی آنلاین کد:19
اين نسخه شامل نسخه متوسط (كد32) به انضمام امكاناتی از قبيل:توليد فرموله ،تخمين توليد و فروش ، تيپ قيمت، دسته بندی مشتری‌ها، خروجی با پسوندهای مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چک‌ها، محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ريالی و زمانی، اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش، گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حساب‌ها و غیره)، امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصل‌ها، طراحی فاکتور توسط کاربر، ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و غیره)، امکان اصلاح سرفصل‌های پيش فرض به دلخواه کاربران و غیره.
اشتراک گذاری