شرکت‌های تولیدی پیشرفته دو کاربره(35)
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان با یکسال پشتیبانی آنلاین کد:20
اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه کد 33 به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می‌باشد. شايان ذکر است هيچ يک از کيت‌های عمومی نرم‌افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه(کد 35)نمی‌باشد و تنها می‌توان پکيج‌های ويژه مشاغل رابا پرداخت هزينه به اين نسخه اضافه نمود.
اشتراک گذاری