فروشگاهی پیشرفته(13)
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان با یکسال پشتیبانی آنلاین کد:8
این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه فروشگاهی متوسط(12) به انضمام امکاناتی از قبیل: تیپ قیمت، دسته بندی مشتری‌ها،خروجی با پسوند‌های مختلف، پرداخت به و دریافت از، پرینت چک‌ها، محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ریالی و زمانی، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی مالی و فروش، گزارشات پیشرفته، طراحی فاکتور توسط کاربر، ارسال پیامک‌های پویا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار و غیره
اشتراک گذاری