فروشگاهی پیشرفته دو کاربره(15)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان با یکسال پشتیبانی آنلاین کد:9
این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه فروشگاهی پیشرفته (13) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان) می‌باشد. شایان ذکر است هیچ یک از کیت های عمومی نرم‌افزار هلو قابل افزودن به این نسخه نمی‌باشد و تنها می‌توانپکیج های ویژه مشاغل را با پرداخت هزینه به این نسخه اضافه نمود.
اشتراک گذاری