فروشگاهی پیشرفته دو کاربره(15) کد:9

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه فروشگاهی پیشرفته (13) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان) می‌باشد. شایان ذکر است هیچ یک از کیت های عمومی نرم‌افزار هلو قابل افزودن به این نسخه نمی‌باشد و تنها می‌توانپکیج های ویژه مشاغل را با پرداخت هزینه به این نسخه اضافه نمود.

14000000 تومان
فروشگاهی پیشرفته(13) کد:8

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه فروشگاهی متوسط(12) به انضمام امکاناتی از قبیل: تیپ قیمت، دسته بندی مشتری‌ها،خروجی با پسوند‌های مختلف، پرداخت به و دریافت از، پرینت چک‌ها، محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ریالی و زمانی، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی مالی و فروش، گزارشات پیشرفته، طراحی فاکتور توسط کاربر، ارسال پیامک‌های پویا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار و غیره

5400000 تومان
فروشگاهی متوسط(12) کد:7

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه فروشگاهی ساده (11) به انضمام امکاناتی از قبیل: حواله بین انبار ها ثبت چک‌های امانی، عملکرد و کنترل واسطه‌ها سطح دسترسی برای کاربران، ثبت سند حسابداری غیر‌اتوماتیک، نمایش معین اشخاص با ریز کالا‌ها و چک‌ها، اعلام سر‌رسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتور‌ها، ثبت هزینه در فاکتور، اتصال به دستگاه‌های نمایش‌گر مشتری، چاپ بارکد، تراز‌های آزمایشی 2 و 4 ستونی، گزارش عملکرد دوره‌ای از انبار، فروش فوری و تک فروشی، ارسال پیامک های عمومی و غیره

1700000 تومان
فروشگاهی ساده(11) کد:6

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه فروشگاهی پایه (10) به انضمام امکاناتی از قبیل: تعریف کالا در سه سطح، صدور پیش فاکتور، فاکتور امانی و ضایعات، ثبت سفارشات خرید، ثبت کلیه امور بانکی، اتصال به ترازو های دیجیتال، اعلام اتوماتیک سر رسید چک ها، تهیه گزارشات آماری، گزلرش گیری از فاکتور به شکل فاکتور، گزارش اسناد بصورت سطونی، گزارش از دفاتر کل، معین و تفضیلی، گزارش سود ناویژه هر کالا، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف، صدور فاکتور VAT،گزارشات فصلی فاکتور ها جهت ارایه یه وزارت دارایی، امکان Fastmode و غیره

900000 تومان
فروشگاهی پایه(10) کد:5

این نسخه جهت سهولت در عملکرد فروشگاه‌ها طراحی شده است و دارای امکانات پایه شامل: تعریف کالا، تعریف اشخاص، تعریف حساب های بانکی، چک‌های دریافتی و پرداختی، صدور فاکتور خرید، فروش و مرجوعی ها، استفاده از دستگاه بارکد‌خوان، تهیه پرینت فاکتور به صورت پیش فرینت، ثبت سند اتوماتیک برای فاکتور‌ها، ثبت هزینه و درآمد، ثبت عملیات مالی بصورت نقد، چک، کارت‌خوان، نسیه، انواع گزارشات اشخاص، انبار، چک‌ها، بانک‌ها، گزارشگیری از فاکتور ها، گزارش اسناد و دفتر روزنامه،گزارش سود و زیان و غیره

600000 تومان