جامع صنعتی(42) کد:22

روش حسابداری این نسخه بصورت دائمی بوده و شامل کلیه امکانات هلو کد 41 بجز امکان نمایش سود هر کالا، هر فاکتور، هر طرف حساب می‌باشد. برای کار با این سطح از نرم‌افزار نیاز به حسابدار تخصصی می‌باشد.

16000000 تومان
جامع(41) کد:21

شامل كليه امكانات عمومی نرم‌افزار هلو می‌باشد.

14000000 تومان